Reklam Ver! Firmanızın reklamlarının Sultanbeyli TV'de yer almasını istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Sultanbeyli Adına Herşey
Whatapp İhbar Hattı
reklam1
Kültür Sanat&Sultanbeyli Toplum İlişkisi
İlyas BAĞATUR
İlyas BAĞATUR ilyasbest@hotmail.co
Kültür Sanat & Sultanbeyli Toplum İlişkisi


 Toplumların tarihi boyunca elde ettiği kültür, maddi-manevi kazancın, duyarlılık ve düşünce birliğini sağlayan her türlü yaşam, düşünce ve sanat varlıklarının tamamıdır. Kültür, etkileşim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır.

 İçine doğduğumuz toplumun alışkanlıklarını üstlenmek ve yaşadığımız toplumu birliğe beraberliğe getirebilmek, gelecek kuşağa aktarılabilmesi açısından sürekli güncel tutulmalıdır.

 Sanatın oluşumunda toplumun kültür yapısının önemi büyüktür. Sanatın ve kültürün gelişimi özgür bir ortam ister, özgür değilse sanat ve kültürün gelişmesi zor olur. Sanat insanlardan, kültürden, dönemin çağından etkilenir.

 Hiçbir sanat yapıtı çevreden soyutlanamaz. Sanat eserlerini incelediğimizde içinde bulunduğu zamanın, kültürün ve çevrenin izlerini görürüz.

 Sanat  kültüre paraleldir, kültür de sanatı etkiler geliştirir, güzelleştirir. Diğer bir değişle sanat olmadan kültür, kültür olmadan sanat olmaz.

 Toplumların coğrafya, bölge, iklim gibi çevre koşullarının, inanç ve yaşayış biçiminde sanat yapıtının ortaya çıkışındaki rolü büyüktür.

 “Sultanbeyli” ilçesi kültürünü eski nesilden yeni nesle aktarma sorumluluğu ise bu ilçenin dizaynını biçimlendiren, mimarlarının hüznü ve sıkıntısı olmalıdır. Geçmişten günümüze gelen kültür mirasımızı devralacak yeni kuşak, yaptığı yenilik ve değişmelerle kültürümüzün zenginleşmesine ve Sultanbeyli’mizin imajının yükselmesine katkı sağlayacaktır.

Her toplumun kendine özgü kültürü olduğu gibi Sultanbeyli toplumunun da kendine özgü bir kültürü vardır.

Yaklaşık 800 yıllık olan Aydos Kalesi ya da İpek Yolu üzerinde olması gibi örnekler Sultanbeyli'nin kültür mirasının görünen kısmıdır,  bu değerlerimizi  medeniyetimize taşımalıyız.

Bütün hayvanlar öğrenme yeteneğine sahiptir, ancak sadece insan öğrendiklerini bütün olarak bilinçli bir şekilde kendi nesline aktarabilir, bu yüzden hayvanlar topluluk; insanlar ise toplumdur. O halde toplum olabilme sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekir.

 Bize bırakılan bu mirası bir an evvel günümüz formatına çevirerek eksiklerinin derhal tamamlanması Sultanbeyli’nin kültürel mirasına zenginlik katacağı gibi aynı zamanda şimdiki kuşağa taşıyarak toplumumuzu bir araya getirip, beraberliğimizi sağlayan önemli bir araçtır,  bu değerleri medeniyetimize taşımak, gelecek nesillere olan borcumuzdur.

 Bizlerin ve ilçemizin, aydın mimarlarının bir an evvel Sultanbeyli entelijansiyasını oluşturup kültür öğrenilebilinir ve  alışkanlık haline getirilmesi .Sosyal katılıma, fikirde, siyasi düşüncede, ideolojide aynı düşüncede olmasak,da kültür aynı duyguları taşıyan bir başka deyişle bizim ve ilçemizin dna’sını birleştiren geçmişi günümüzle, bizim,de  birbirimizle iletişim kurabileceğimiz en üst” kutsal” ve “us,sal''(akıl)  simge olması ancak kültür ve sanatla mümkün olabilir.

 Bu konuda Sultanbeyli belediyemizin hiç şüphesiz çabasını görmezden gelmemeliyiz ancak bu konuda keşke kültür adına kamu görevi icra eden yetkililerimizin Sultanbeyli kültürüne katkısı olamayan ve ilçemizin kültür adına niyeti kabile reisi olmaya çalışan çeşitli memleket veya hemşehri derneklerinin amaç ve asıl istekleri kendi hemşehrilerinin devlet, toplum ve sosyal yaşamla ilişkisini sağlamak değil de sadece reis ya da belediye meclis üyesi olma çabasında olan bu modern aşiret reislerinin ilçemize Sultanbeyli halkıyla, kültür ve kalkınmayla hiç bir bağı olmadığı gün gibi ortadadır.

 Hüznünü ve sancısını yüreğinde taşıyan Sultanbeyli sevdalısı aydın insanlarımızın görüşüne başvurarak ilçemizin hem imajına hem de kültürüne ehemmiyet verilmelidir.

 Unutmamalıyız ki “Hayatta en zor iş; zamanında yapılmayan iştir”. Geç kalmadan bir an evvel kendi kültür anlayışımızı oluşturmak ve gelecek neslimizi iyi yerlere taşıyabilmek ilçemizi inşa eden mimarlarının borcudur.

 İlyas BAĞATUR

reklam4
Bizi Takip Edin!
2022©copyrightsultanbeylitv